Asmani_Nivea-I_HP

Rozbeh ASmani
Nivea I, 2015
Siebdruck auf Munken
32,5 x 46,5 cm
Auflage 12 + 2 E.A.